Dermedicare

                           Praktijk voor huid- en oedeemtherapie

Eczeembegeleiding

De huidtherapeuten bij Dermedicare hebben de specialisatie eczeembegeleiding gedaan en daarmee al vele eczeempatiënten geholpen deze chronische aandoening onder controle te krijgen. Het eczeemconsult bestaat uit een vragenlijst die vooraf ingevuld wordt, een intake, onderzoek, het verstrekken van informatie en adviezen en uitgebreide begeleiding. Indien nodig vindt er een vervolgafspraak plaats of zal er via mail of telefoon nog extra begeleiding gegeven worden. 

De behandeling van eczeem vindt in eerste instantie plaats bij de huisarts of dermatoloog. Zij verstrekken de middelen die nodig zijn om de symptomen van eczeem te verminderen. Vervolgens is de behandeling van eczeem veelal gebaseerd op zelfmanagement. Om te leren beslissen wat uw huid of de huid van uw kind nodig heeft bieden wij eczeembegeleiding. Tijdens deze begeleiding leert u welke acties er op welk moment genomen moeten worden en hoe die acties er dan precies uit zien. Vragen waar u antwoord op krijgt:

 • Wanneer moet ik smeren?
 • Hoe moet ik smeren?
 • Moet ik hormooncrème gebruiken?
 • Hoe werkt hormooncrème?
 • Zijn er bijwerkingen?
 • Hoeveel moet ik smeren?
 • Mag ik nog zwemmen?
 • Welke crème moet ik smeren?
 • Gaat het ooit weer over?
 • Wat moet ik doen bij jeuk?
 • Mag ik in de zon?

Vergoeding

Helaas wordt eczeembegeleiding nog niet vergoed vanuit de zorgverzekering. We participeren in onderzoeken om deze vergoeding erdoor te krijgen. Het kan zijn dat we uw medewerking vragen voor deze onderzoeken. Dit zal dan zijn in de vorm van vragenlijsten.  
E-mailen
Bellen